زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
GOODLOW سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۱:۵۴ ۰۲:۳۱ ۰۵:۲۰ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۰ ۲۳:۳۰
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۱:۴۶ ۰۲:۲۵ ۰۵:۱۷ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۲ ۲۳:۳۵
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۳۸ ۰۲:۱۸ ۰۵:۱۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۴ ۲۳:۴۱
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۲۷ ۰۲:۱۲ ۰۵:۱۳ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۶ ۲۳:۴۶
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۱:۱۴ ۰۲:۰۴ ۰۵:۱۰ ۱۳:۱۴ ۱۷:۱۹ ۲۰:۴۸ ۲۳:۵۲
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۰:۵۰ ۰۱:۵۶ ۰۵:۰۸ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۰ ۲۰:۵۰
*۲۳:۵۲
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۵:۰۶ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۱ ۲۰:۵۲
*۲۳:۵۲
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۵:۰۴ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۲ ۲۰:۵۴
*۲۳:۵۲
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۵:۰۱ ۱۳:۱۳ ۱۷:۲۳ ۲۰:۵۶
*۲۳:۵۲
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۵۹ ۱۳:۱۳ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۸
*۲۳:۵۲
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۵۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۲۴ ۲۱:۰۰
*۲۳:۵۲
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۵۵ ۱۳:۱۳ ۱۷:۲۵ ۲۱:۰۲
*۲۳:۵۲
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۵۳ ۱۳:۱۳ ۱۷:۲۶ ۲۱:۰۴
*۲۳:۵۲
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۵۱ ۱۳:۱۳ ۱۷:۲۷ ۲۱:۰۶
*۲۳:۵۲
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۴۹ ۱۳:۱۳ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۸
*۲۳:۵۲
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۴۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۲۸ ۲۱:۱۰
*۲۳:۵۲
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۴۵ ۱۳:۱۳ ۱۷:۲۹ ۲۱:۱۲
*۲۳:۵۲
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۴۳ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۰ ۲۱:۱۴
*۲۳:۵۲
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۴۱ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۱ ۲۱:۱۵
*۲۳:۵۲
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۳۹ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۷
*۲۳:۵۲
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۳۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۹
*۲۳:۵۲
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۳۵ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۳ ۲۱:۲۱
*۲۳:۵۲
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۳۳ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۴ ۲۱:۲۳
*۲۳:۵۲
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۳۲ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۵
*۲۳:۵۲
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۳۰ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۶
*۲۳:۵۲
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۲۸ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۸
*۲۳:۵۲
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۲۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۷ ۲۱:۳۰
*۲۳:۵۲
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۲۵ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۷ ۲۱:۳۲
*۲۳:۵۲
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۲۳ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۸ ۲۱:۳۳
*۲۳:۵۲
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۰:۵۰
*۰۱:۵۶
۰۴:۲۲ ۱۳:۱۳ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۵
*۲۳:۵۲
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۳۷
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد