زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
KAHNTAH سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۵:۱۴ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۲ ۲۰:۵۲
*۲۳:۵۲
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۵:۱۱ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۳ ۲۰:۵۴
*۲۳:۵۲
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۵:۰۹ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۷
*۲۳:۵۲
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۵:۰۶ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۹
*۲۳:۵۲
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۵:۰۴ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۶ ۲۱:۰۱
*۲۳:۵۲
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۵:۰۱ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۷ ۲۱:۰۳
*۲۳:۵۲
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۵۹ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۵
*۲۳:۵۲
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۵۶ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۸
*۲۳:۵۲
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۵۴ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۰ ۲۱:۱۰
*۲۳:۵۲
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۵۱ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۱ ۲۱:۱۲
*۲۳:۵۲
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۴۹ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۴
*۲۳:۵۲
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۴۷ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۶
*۲۳:۵۲
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۴۴ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۹
*۲۳:۵۲
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۴۲ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۱
*۲۳:۵۲
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۴۰ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۳
*۲۳:۵۲
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۳۷ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۵
*۲۳:۵۲
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۳۵ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۷
*۲۳:۵۲
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۳۳ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۹
*۲۳:۵۲
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۳۱ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۲
*۲۳:۵۲
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۲۹ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۰ ۲۱:۳۴
*۲۳:۵۲
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۲۷ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۶
*۲۳:۵۲
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۲۵ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۸
*۲۳:۵۲
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۲۳ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۲ ۲۱:۴۰
*۲۳:۵۲
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۲۱ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۳ ۲۱:۴۲
*۲۳:۵۲
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۱۹ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۴ ۲۱:۴۴
*۲۳:۵۲
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۱۷ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۵ ۲۱:۴۶
*۲۳:۵۲
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۱۵ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۵ ۲۱:۴۸
*۲۳:۵۲
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۱۳ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۶ ۲۱:۵۰
*۲۳:۵۲
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۱۲ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۷ ۲۱:۵۱
*۲۳:۵۲
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۰۸
۰۴:۱۰ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۸ ۲۱:۵۳
*۲۳:۵۲
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۳۳
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد