زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
TSAY KEH DENE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۱:۵۹ ۰۲:۴۰ ۰۵:۳۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۳۶ ۲۱:۰۲ ۲۳:۵۹
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۱:۴۹ ۰۲:۳۳ ۰۵:۳۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۳۷ ۲۱:۰۴ ۰۰:۰۵
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۳۶ ۰۲:۲۵ ۰۵:۳۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۶ ۰۰:۱۱
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۱۵ ۰۲:۱۷ ۰۵:۲۹ ۱۳:۳۴ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۸
*۰۰:۱۱
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۲۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۳۹ ۲۱:۱۰
*۰۰:۱۱
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۲۵ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۰ ۲۱:۱۲
*۰۰:۱۱
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۲۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۱ ۲۱:۱۴
*۰۰:۱۱
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۲۰ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۲ ۲۱:۱۶
*۰۰:۱۱
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۸ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۸
*۰۰:۱۱
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۶ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۴ ۲۱:۲۰
*۰۰:۱۱
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۳ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۵ ۲۱:۲۲
*۰۰:۱۱
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۱ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۶ ۲۱:۲۴
*۰۰:۱۱
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۹ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۶
*۰۰:۱۱
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۷ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۸
*۰۰:۱۱
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۵ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۸ ۲۱:۳۰
*۰۰:۱۱
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۳ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۹ ۲۱:۳۲
*۰۰:۱۱
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۱ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۰ ۲۱:۳۴
*۰۰:۱۱
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۵۹ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۶
*۰۰:۱۱
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۵۷ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۸
*۰۰:۱۱
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۵۵ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۲ ۲۱:۴۰
*۰۰:۱۱
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۵۳ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۳ ۲۱:۴۲
*۰۰:۱۱
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۵۱ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۴ ۲۱:۴۴
*۰۰:۱۱
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۴۹ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۵ ۲۱:۴۶
*۰۰:۱۱
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۴۷ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۵ ۲۱:۴۸
*۰۰:۱۱
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۴۵ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۶ ۲۱:۵۰
*۰۰:۱۱
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۴۴ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۷ ۲۱:۵۱
*۰۰:۱۱
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۴۲ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۸ ۲۱:۵۳
*۰۰:۱۱
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۴۰ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۸ ۲۱:۵۵
*۰۰:۱۱
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۳۹ ۱۳:۳۳ ۱۷:۵۹ ۲۱:۵۷
*۰۰:۱۱
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۳۷ ۱۳:۳۳ ۱۸:۰۰ ۲۱:۵۸
*۰۰:۱۱
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۵۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد