Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۳ مایس ۱۴۳۶ خضر: ۳۱
۱۳ شوال ۱۴۴۱

۵ جون (ژوئن) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۶
جوزا
خرداد
۱۳۹۹
جمعه
۷۸ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۸۸

سكرات موت و تلخی جان كندن بر بنده مؤمن زیادت ازان ست كه او را سی صد بار بشمشیر می كشند و او باز زنده میگردد.

(حدیث شریف)

روز جهانی محیط زیست

شروع گرما- وفات رونالد ریگان رئیس جمهور امریكا ۲۰۰۴ میلادی