Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۰۲ تموز ۱۴۳۶ خضر: ۷۱
۲۴ ذی القعده ۱۴۴۱

۱۵ جولای (ژوئیه) سال ۲۰۲۰ میلادی
۲۵
سرطان
تیر
۱۳۹۹
چهارشنبه
۱۱۸ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۴۸

مرد بر دین یار خود تواند پس بنگرد كه صحبت با كه میدارد.

(حدیث شریف)

كودتای ناموفق در تركیه (۲۵۰ شهید) ۲۰۱۶ میلادی -روز دموكراسی و اتحاد ملی تركیه

فتح الجزایر توسط دولت عثمانی ۱۵۱۶ م. - قتل عام قدس توسط اردوی صلیبی ۱۰۹۹ م.