Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۲ مایس ۱۴۳۶ خضر: ۳۰
۱۲ شوال ۱۴۴۱

۴ جون (ژوئن) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۵
جوزا
خرداد
۱۳۹۹
پنج شنبه
۷۷ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۸۹

نباشد كه هیچ مسلمانی بمیرد پس نماز كنند بر جنازه وی چهل مرد از مسلمانان كه بخداوند شرک نیاورده باشند چیزیرا الا آنكه قبول كند خداوند تعالی شفاعت ایشان را در حق وی یعنی بیامرزد او را.

(حدیث شریف)

قیام ۱۵ خرداد ایران (۱۳۴۲ شمسی) ۱۹۶۳ م. - شهادت سلطان عبدالعزیز خان ۱۸۷۶ م.

وفات بوكسور مسلمان آمریكایی محمد علی كلی ۲۰۱۶ م.- شروع بادهای شمالی