Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۱۹ مارت ۱۴۳۶ قاسم: ۱۴۶
۸ شعبان ۱۴۴۱

۱ اپریل (آوریل) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۳
حمل
فروردین
۱۳۹۹
چهارشنبه
۱۳ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۵۳

هر كس نگاهدارد پنج نماز را از شما و بپای دارد هر جا كه باشد بگذارد بر صراط روز قیامت همچون برق جهنده باول گروه از سابقان.

(حدیث شریف)

هفته مبارزه با سرطان

تعطیل رسمی ایران