Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۱۵ مایس ۱۴۳۶ خضر: ۲۳
۵ شوال ۱۴۴۱

۲۸ می (مه) سال ۲۰۲۰ میلادی
۸
جوزا
خرداد
۱۳۹۹
پنج شنبه
۷۰ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۹۶

اگر فردای قیامت حق تعالی فرماید كه ای كنیزک درگاه ما چه میخواهی تا ترا عطا دهم گویم خداوند آن میخواهم كه معده دوزخ را بلقمه وجود من پر گردانی تا این مشت خاكسار بادپیما باب روی من از آتش دوزخ بی گزند شوند.

(رابعه رحمة الله علیها)

روز جهانی قبله

استقلال آذربایجان ۱۹۱۸ میلادی - زمان پشم زنی گوسفندان