Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۰۳ تموز ۱۴۳۶ خضر: ۷۲
۲۵ ذی القعده ۱۴۴۱

۱۶ جولای (ژوئیه) سال ۲۰۲۰ میلادی
۲۶
سرطان
تیر
۱۳۹۹
پنج شنبه
۱۱۹ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۴۷

واعظی نیست از گور واعظ تر چون در گور می نگرم میدانم كه اینجا می باید بودن و امامی نیست بهتر از كتاب خدای تعالی و هیچ مونسی نیست بهتر از تنهائی كه هر مونس كه باشد جز حق حجاب مرد باشد.

(عبد الله بن عمر رضی الله عنهما)

روز جهانی قبله