Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۲ رومی: ۱۶ تشرین ثانی ۱۴۳۹ قاسم: ۲۲
۱۶ جماذی الاول ۱۴۴۵

۲۹ نوامبر سال ۲۰۲۳ میلادی
۸
قوس
آذر
۱۴۰۲
چهارشنبه
۲۵۴ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۱۱

بزرگترین گناه ها از گناهان كبیره شریک خواندن به خداوند متعال، قتل، اذیت به پدر و مادر و شهادت دروغ است.

(حدیث شریف)

روز همبستگی با مردم فلسطین