Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۲ رومی: ۱۲ شوباط ۱۴۳۹ قاسم: ۱۱۰
۱۵ شعبان ۱۴۴۵

۲۵ فبروری (فوریه) سال ۲۰۲۴ میلادی
۶
حوت
اسفند
۱۴۰۲
یکشنبه
۳۴۲ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۳

صبر سه است صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت و صبر از معصیت.

(حدیث شریف)

وفات شاهزاده جم سلطان ۱۴۹۵ میلادی