Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۴ مارت ۱۴۳۶ قاسم: ۱۵۱
۱۳ شعبان ۱۴۴۱

۶ اپریل (آوریل) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۸
حمل
فروردین
۱۳۹۹
دوشنبه
۱۸ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۴۸

عقل آلتی است كه عطا داده اند ما را از برای اقامت عبودیت نه از برای ادراک ربوبیت.

(جعفر صادق رضی الله عنه)

فردا شب، شب مبارک برآت میباشد.

افتتاح بزرگترین فرودگاه دنیا ( فرودگاه استانبول) ۲۰۱۹ میلادی