زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
TCHESİNKUT LAKE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۵۵ ۰۳:۲۳ ۰۵:۵۱ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۵ ۲۰:۵۴ ۲۳:۲۴
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۵۰ ۰۳:۱۹ ۰۵:۴۸ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۶ ۲۰:۵۵ ۲۳:۲۷
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۴۵ ۰۳:۱۵ ۰۵:۴۶ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۶ ۲۰:۵۷ ۲۳:۳۱
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۴۰ ۰۳:۱۰ ۰۵:۴۴ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۷ ۲۰:۵۹ ۲۳:۳۵
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۳۵ ۰۳:۰۶ ۰۵:۴۲ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۱ ۲۳:۳۹
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۲۹ ۰۳:۰۱ ۰۵:۴۰ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۳ ۲۳:۴۳
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۲۳ ۰۲:۵۶ ۰۵:۳۸ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۵ ۲۳:۴۷
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۱۷ ۰۲:۵۱ ۰۵:۳۶ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۶ ۲۳:۵۱
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۱۰ ۰۲:۴۶ ۰۵:۳۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۸ ۲۳:۵۶
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۲ ۰۲:۴۰ ۰۵:۳۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۲ ۲۱:۱۰ ۰۰:۰۱
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۱:۵۴ ۰۲:۳۴ ۰۵:۳۰ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۲ ۰۰:۰۵
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۴۴ ۰۲:۲۸ ۰۵:۲۸ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۳ ۰۰:۱۰
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۳۱ ۰۲:۲۱ ۰۵:۲۶ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۱۵
*۰۰:۱۰
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۲۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۷
*۰۰:۱۰
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۲۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۹
*۰۰:۱۰
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۲۰ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۲۰
*۰۰:۱۰
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۱۹ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۲
*۰۰:۱۰
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۱۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۴
*۰۰:۱۰
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۱۵ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۶
*۰۰:۱۰
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۱۳ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۷
*۰۰:۱۰
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۱۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۹
*۰۰:۱۰
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۱۰ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۰ ۲۱:۳۱
*۰۰:۱۰
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۰۸ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۲
*۰۰:۱۰
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۰۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۴
*۰۰:۱۰
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۰۵ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۵
*۰۰:۱۰
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۰۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۷
*۰۰:۱۰
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۰۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۹
*۰۰:۱۰
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۰۱ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۴ ۲۱:۴۰
*۰۰:۱۰
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۵:۰۰ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۵ ۲۱:۴۲
*۰۰:۱۰
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۱
*۰۲:۲۱
۰۴:۵۸ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۵ ۲۱:۴۳
*۰۰:۱۰
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۷
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد