زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
GRASSY PLAİNS سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۵۷ ۰۳:۲۵ ۰۵:۵۲ ۱۳:۳۶ ۱۷:۳۵ ۲۰:۵۴ ۲۳:۲۳
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۵۲ ۰۳:۲۱ ۰۵:۴۹ ۱۳:۳۶ ۱۷:۳۶ ۲۰:۵۶ ۲۳:۲۷
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۴۷ ۰۳:۱۷ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۶ ۱۷:۳۷ ۲۰:۵۷ ۲۳:۳۱
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۴۲ ۰۳:۱۲ ۰۵:۴۵ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۸ ۲۰:۵۹ ۲۳:۳۴
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۳۷ ۰۳:۰۸ ۰۵:۴۳ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۱ ۲۳:۳۸
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۳۲ ۰۳:۰۳ ۰۵:۴۱ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۳ ۲۳:۴۲
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۲۶ ۰۲:۵۸ ۰۵:۳۹ ۱۳:۳۵ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۵ ۲۳:۴۶
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۲۰ ۰۲:۵۳ ۰۵:۳۷ ۱۳:۳۵ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۶ ۲۳:۵۰
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۱۳ ۰۲:۴۸ ۰۵:۳۵ ۱۳:۳۵ ۱۷:۴۲ ۲۱:۰۸ ۲۳:۵۵
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۶ ۰۲:۴۳ ۰۵:۳۳ ۱۳:۳۵ ۱۷:۴۲ ۲۱:۱۰ ۲۳:۵۹
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۱:۵۸ ۰۲:۳۷ ۰۵:۳۱ ۱۳:۳۵ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۲ ۰۰:۰۴
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۴۹ ۰۲:۳۱ ۰۵:۲۹ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۱۴ ۰۰:۰۹
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۳۷ ۰۲:۲۴ ۰۵:۲۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۱۵ ۰۰:۱۴
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۱۸ ۰۲:۱۷ ۰۵:۲۵ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۷
*۰۰:۱۴
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۲۳ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۹
*۰۰:۱۴
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۲۱ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۱
*۰۰:۱۴
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۲۰ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۲
*۰۰:۱۴
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۸ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۴
*۰۰:۱۴
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۶ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۶
*۰۰:۱۴
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۵ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۷
*۰۰:۱۴
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۳ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۹
*۰۰:۱۴
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۱ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۱
*۰۰:۱۴
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۰ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۲
*۰۰:۱۴
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۸ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۴
*۰۰:۱۴
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۵
*۰۰:۱۴
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۵ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۷
*۰۰:۱۴
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۹
*۰۰:۱۴
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۵ ۲۱:۴۰
*۰۰:۱۴
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۱ ۱۳:۳۵ ۱۷:۵۵ ۲۱:۴۲
*۰۰:۱۴
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۰ ۱۳:۳۵ ۱۷:۵۶ ۲۱:۴۳
*۰۰:۱۴
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد