زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
CHİLANKO FORKS سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۱۱ ۰۳:۳۶ ۰۵:۵۱ ۱۳:۲۸ ۱۷:۲۶ ۲۰:۴۱ ۲۲:۵۹
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۰۷ ۰۳:۳۳ ۰۵:۴۹ ۱۳:۲۸ ۱۷:۲۷ ۲۰:۴۳ ۲۳:۰۲
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۹ ۰۵:۴۷ ۱۳:۲۸ ۱۷:۲۸ ۲۰:۴۴ ۲۳:۰۵
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۵۹ ۰۳:۲۶ ۰۵:۴۵ ۱۳:۲۷ ۱۷:۲۸ ۲۰:۴۶ ۲۳:۰۸
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۵۵ ۰۳:۲۲ ۰۵:۴۳ ۱۳:۲۷ ۱۷:۲۹ ۲۰:۴۸ ۲۳:۱۱
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۵۱ ۰۳:۱۸ ۰۵:۴۱ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۰ ۲۰:۴۹ ۲۳:۱۴
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۴۷ ۰۳:۱۴ ۰۵:۳۹ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۰ ۲۰:۵۱ ۲۳:۱۷
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۴۳ ۰۳:۱۱ ۰۵:۳۷ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۱ ۲۰:۵۳ ۲۳:۲۱
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۳۸ ۰۳:۰۷ ۰۵:۳۵ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۲ ۲۰:۵۴ ۲۳:۲۴
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۳۴ ۰۳:۰۳ ۰۵:۳۳ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۲ ۲۰:۵۶ ۲۳:۲۸
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۲۹ ۰۲:۵۹ ۰۵:۳۱ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۳ ۲۰:۵۷ ۲۳:۳۱
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۲۴ ۰۲:۵۴ ۰۵:۳۰ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۴ ۲۰:۵۹ ۲۳:۳۵
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۱۹ ۰۲:۵۰ ۰۵:۲۸ ۱۳:۲۶ ۱۷:۳۴ ۲۱:۰۱ ۲۳:۳۸
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۱۴ ۰۲:۴۶ ۰۵:۲۶ ۱۳:۲۶ ۱۷:۳۵ ۲۱:۰۲ ۲۳:۴۲
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۲:۰۸ ۰۲:۴۱ ۰۵:۲۴ ۱۳:۲۶ ۱۷:۳۶ ۲۱:۰۴ ۲۳:۴۶
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۲:۰۲ ۰۲:۳۷ ۰۵:۲۳ ۱۳:۲۶ ۱۷:۳۶ ۲۱:۰۶ ۲۳:۵۰
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۱:۵۶ ۰۲:۳۲ ۰۵:۲۱ ۱۳:۲۶ ۱۷:۳۷ ۲۱:۰۷ ۲۳:۵۴
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه ۰۱:۴۸ ۰۲:۲۷ ۰۵:۱۹ ۱۳:۲۶ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۹ ۲۳:۵۸
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه ۰۱:۴۰ ۰۲:۲۲ ۰۵:۱۸ ۱۳:۲۶ ۱۷:۳۸ ۲۱:۱۰ ۰۰:۰۲
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۳۰ ۰۲:۱۶ ۰۵:۱۶ ۱۳:۲۶ ۱۷:۳۹ ۲۱:۱۲ ۰۰:۰۷
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۱۳ ۰۲:۱۰ ۰۵:۱۵ ۱۳:۲۶ ۱۷:۳۹ ۲۱:۱۳
*۰۰:۰۷
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۱۰
۰۵:۱۳ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۰ ۲۱:۱۵
*۰۰:۰۷
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۱۰
۰۵:۱۲ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۱ ۲۱:۱۶
*۰۰:۰۷
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۱۰
۰۵:۱۰ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۱ ۲۱:۱۸
*۰۰:۰۷
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۱۰
۰۵:۰۹ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۲ ۲۱:۱۹
*۰۰:۰۷
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۱۰
۰۵:۰۸ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۲ ۲۱:۲۱
*۰۰:۰۷
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۱۰
۰۵:۰۶ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۳ ۲۱:۲۲
*۰۰:۰۷
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۱۰
۰۵:۰۵ ۱۳:۲۷ ۱۷:۴۴ ۲۱:۲۳
*۰۰:۰۷
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۱۰
۰۵:۰۴ ۱۳:۲۷ ۱۷:۴۴ ۲۱:۲۵
*۰۰:۰۷
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۳
*۰۲:۱۰
۰۵:۰۳ ۱۳:۲۷ ۱۷:۴۵ ۲۱:۲۶
*۰۰:۰۷
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۷
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد