زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
CLAXTON سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۱۲ ۰۳:۴۱ ۰۶:۰۸ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۲ ۲۱:۱۱ ۲۳:۴۱
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۰۸ ۰۳:۳۷ ۰۶:۰۶ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۳ ۲۱:۱۳ ۲۳:۴۵
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۳۲ ۰۶:۰۴ ۱۳:۵۲ ۱۷:۵۴ ۲۱:۱۵ ۲۳:۴۹
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۵۸ ۰۳:۲۸ ۰۶:۰۲ ۱۳:۵۲ ۱۷:۵۵ ۲۱:۱۷ ۲۳:۵۲
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۵۲ ۰۳:۲۳ ۰۵:۵۹ ۱۳:۵۲ ۱۷:۵۵ ۲۱:۱۸ ۲۳:۵۶
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۴۷ ۰۳:۱۹ ۰۵:۵۷ ۱۳:۵۲ ۱۷:۵۶ ۲۱:۲۰ ۰۰:۰۰
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۴۱ ۰۳:۱۴ ۰۵:۵۵ ۱۳:۵۲ ۱۷:۵۷ ۲۱:۲۲ ۰۰:۰۴
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۳۴ ۰۳:۰۹ ۰۵:۵۳ ۱۳:۵۲ ۱۷:۵۸ ۲۱:۲۴ ۰۰:۰۹
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۲۸ ۰۳:۰۳ ۰۵:۵۱ ۱۳:۵۲ ۱۷:۵۹ ۲۱:۲۶ ۰۰:۱۳
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۲۰ ۰۲:۵۸ ۰۵:۴۹ ۱۳:۵۲ ۱۷:۵۹ ۲۱:۲۷ ۰۰:۱۸
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۱۲ ۰۲:۵۲ ۰۵:۴۷ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۰ ۲۱:۲۹ ۰۰:۲۳
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۰۲ ۰۲:۴۶ ۰۵:۴۵ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۱ ۲۱:۳۱ ۰۰:۲۸
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۴۹ ۰۲:۳۹ ۰۵:۴۳ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۲ ۲۱:۳۳
*۰۰:۲۸
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۴۲ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۲ ۲۱:۳۴
*۰۰:۲۸
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۴۰ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۳ ۲۱:۳۶
*۰۰:۲۸
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۳۸ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۴ ۲۱:۳۸
*۰۰:۲۸
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۳۶ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۴ ۲۱:۴۰
*۰۰:۲۸
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۳۴ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۵ ۲۱:۴۱
*۰۰:۲۸
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۳۳ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۶ ۲۱:۴۳
*۰۰:۲۸
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۳۱ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۶ ۲۱:۴۵
*۰۰:۲۸
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۲۹ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۷ ۲۱:۴۶
*۰۰:۲۸
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۲۸ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۸ ۲۱:۴۸
*۰۰:۲۸
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۲۶ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۸ ۲۱:۵۰
*۰۰:۲۸
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۲۴ ۱۳:۵۱ ۱۸:۰۹ ۲۱:۵۱
*۰۰:۲۸
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۲۳ ۱۳:۵۱ ۱۸:۱۰ ۲۱:۵۳
*۰۰:۲۸
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۲۱ ۱۳:۵۱ ۱۸:۱۰ ۲۱:۵۴
*۰۰:۲۸
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۲۰ ۱۳:۵۱ ۱۸:۱۱ ۲۱:۵۶
*۰۰:۲۸
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۱۹ ۱۳:۵۱ ۱۸:۱۲ ۲۱:۵۷
*۰۰:۲۸
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۱۷ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۲ ۲۱:۵۹
*۰۰:۲۸
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۹
*۰۲:۳۹
۰۵:۱۶ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۳ ۲۲:۰۰
*۰۰:۲۸
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد