زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
KİTİMAT سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۰۶ ۰۳:۳۵ ۰۶:۰۲ ۱۳:۴۷ ۱۷:۴۶ ۲۱:۰۵ ۲۳:۳۵
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۰۲ ۰۳:۳۱ ۰۶:۰۰ ۱۳:۴۷ ۱۷:۴۷ ۲۱:۰۷ ۲۳:۳۹
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۵۷ ۰۳:۲۶ ۰۵:۵۸ ۱۳:۴۷ ۱۷:۴۸ ۲۱:۰۹ ۲۳:۴۳
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۵۱ ۰۳:۲۲ ۰۵:۵۶ ۱۳:۴۶ ۱۷:۴۹ ۲۱:۱۱ ۲۳:۴۷
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۴۶ ۰۳:۱۷ ۰۵:۵۴ ۱۳:۴۶ ۱۷:۵۰ ۲۱:۱۳ ۲۳:۵۱
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۴۱ ۰۳:۱۲ ۰۵:۵۱ ۱۳:۴۶ ۱۷:۵۰ ۲۱:۱۴ ۲۳:۵۵
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۳۵ ۰۳:۰۸ ۰۵:۴۹ ۱۳:۴۶ ۱۷:۵۱ ۲۱:۱۶ ۲۳:۵۹
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۲۸ ۰۳:۰۲ ۰۵:۴۷ ۱۳:۴۶ ۱۷:۵۲ ۲۱:۱۸ ۰۰:۰۳
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۲۱ ۰۲:۵۷ ۰۵:۴۵ ۱۳:۴۶ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۰ ۰۰:۰۸
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۱۴ ۰۲:۵۲ ۰۵:۴۳ ۱۳:۴۶ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۲ ۰۰:۱۲
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۰۶ ۰۲:۴۶ ۰۵:۴۱ ۱۳:۴۶ ۱۷:۵۴ ۲۱:۲۳ ۰۰:۱۷
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۵۵ ۰۲:۴۰ ۰۵:۳۹ ۱۳:۴۶ ۱۷:۵۵ ۲۱:۲۵ ۰۰:۲۲
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۴۲ ۰۲:۳۳ ۰۵:۳۸ ۱۳:۴۵ ۱۷:۵۶ ۲۱:۲۷
*۰۰:۲۲
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۳۶ ۱۳:۴۵ ۱۷:۵۶ ۲۱:۲۹
*۰۰:۲۲
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۳۴ ۱۳:۴۵ ۱۷:۵۷ ۲۱:۳۰
*۰۰:۲۲
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۳۲ ۱۳:۴۵ ۱۷:۵۸ ۲۱:۳۲
*۰۰:۲۲
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۳۰ ۱۳:۴۵ ۱۷:۵۹ ۲۱:۳۴
*۰۰:۲۲
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۲۸ ۱۳:۴۵ ۱۷:۵۹ ۲۱:۳۶
*۰۰:۲۲
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۲۷ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۰ ۲۱:۳۷
*۰۰:۲۲
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۲۵ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۱ ۲۱:۳۹
*۰۰:۲۲
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۲۳ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۱ ۲۱:۴۱
*۰۰:۲۲
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۲۲ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۲ ۲۱:۴۲
*۰۰:۲۲
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۲۰ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۳ ۲۱:۴۴
*۰۰:۲۲
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۱۹ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۳ ۲۱:۴۵
*۰۰:۲۲
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۱۷ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۴ ۲۱:۴۷
*۰۰:۲۲
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۱۶ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۵ ۲۱:۴۹
*۰۰:۲۲
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۱۴ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۵ ۲۱:۵۰
*۰۰:۲۲
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۱۳ ۱۳:۴۶ ۱۸:۰۶ ۲۱:۵۲
*۰۰:۲۲
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۱۱ ۱۳:۴۶ ۱۸:۰۶ ۲۱:۵۳
*۰۰:۲۲
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۳۳
۰۵:۱۰ ۱۳:۴۶ ۱۸:۰۷ ۲۱:۵۵
*۰۰:۲۲
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۱۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد