زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
OCEAN FALLS سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۲۳ ۰۳:۴۸ ۰۶:۰۴ ۱۳:۴۲ ۱۷:۴۰ ۲۰:۵۶ ۲۳:۱۵
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۱۹ ۰۳:۴۵ ۰۶:۰۲ ۱۳:۴۲ ۱۷:۴۱ ۲۰:۵۷ ۲۳:۱۸
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۱۵ ۰۳:۴۱ ۰۶:۰۰ ۱۳:۴۲ ۱۷:۴۲ ۲۰:۵۹ ۲۳:۲۱
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۳:۱۱ ۰۳:۳۷ ۰۵:۵۸ ۱۳:۴۲ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۱ ۲۳:۲۴
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۳:۰۷ ۰۳:۳۴ ۰۵:۵۶ ۱۳:۴۲ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۳ ۲۳:۲۸
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۳:۰۲ ۰۳:۳۰ ۰۵:۵۴ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۴ ۲۳:۳۱
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۵۸ ۰۳:۲۶ ۰۵:۵۲ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۵ ۲۱:۰۶ ۲۳:۳۴
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۵۴ ۰۳:۲۲ ۰۵:۵۰ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۶ ۲۱:۰۸ ۲۳:۳۸
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۴۹ ۰۳:۱۸ ۰۵:۴۸ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۶ ۲۱:۰۹ ۲۳:۴۱
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۴۴ ۰۳:۱۴ ۰۵:۴۶ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۱ ۲۳:۴۵
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۳۹ ۰۳:۱۰ ۰۵:۴۵ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۳ ۲۳:۴۸
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۳۴ ۰۳:۰۵ ۰۵:۴۳ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۴ ۲۳:۵۲
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۲۹ ۰۳:۰۱ ۰۵:۴۱ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۹ ۲۱:۱۶ ۲۳:۵۶
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۲۳ ۰۲:۵۶ ۰۵:۳۹ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۰ ۲۱:۱۷ ۰۰:۰۰
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۲:۱۷ ۰۲:۵۲ ۰۵:۳۷ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۰ ۲۱:۱۹ ۰۰:۰۴
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۲:۱۰ ۰۲:۴۷ ۰۵:۳۶ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۱ ۰۰:۰۸
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۳ ۰۲:۴۲ ۰۵:۳۴ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۲ ۰۰:۱۲
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه ۰۱:۵۵ ۰۲:۳۶ ۰۵:۳۲ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۴ ۰۰:۱۶
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه ۰۱:۴۴ ۰۲:۳۰ ۰۵:۳۱ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۵ ۰۰:۲۱
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۲۸ ۰۲:۲۴ ۰۵:۲۹ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۷
*۰۰:۲۱
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۲۴
۰۵:۲۸ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۴ ۲۱:۲۹
*۰۰:۲۱
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۲۴
۰۵:۲۶ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۰
*۰۰:۲۱
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۲۴
۰۵:۲۵ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۲
*۰۰:۲۱
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۲۴
۰۵:۲۳ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۶ ۲۱:۳۳
*۰۰:۲۱
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۲۴
۰۵:۲۲ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۷ ۲۱:۳۵
*۰۰:۲۱
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۲۴
۰۵:۲۱ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۷ ۲۱:۳۶
*۰۰:۲۱
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۲۴
۰۵:۱۹ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۸ ۲۱:۳۷
*۰۰:۲۱
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۲۴
۰۵:۱۸ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۸ ۲۱:۳۹
*۰۰:۲۱
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۲۴
۰۵:۱۷ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۹ ۲۱:۴۰
*۰۰:۲۱
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۲۴
۰۵:۱۶ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۹ ۲۱:۴۲
*۰۰:۲۱
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد