زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
RİVERS INLET سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۲۸ ۰۳:۵۳ ۰۶:۰۴ ۱۳:۴۰ ۱۷:۳۸ ۲۰:۵۲ ۲۳:۰۷
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۲۴ ۰۳:۴۹ ۰۶:۰۲ ۱۳:۴۰ ۱۷:۳۹ ۲۰:۵۳ ۲۳:۱۰
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۲۱ ۰۳:۴۶ ۰۶:۰۰ ۱۳:۴۰ ۱۷:۳۹ ۲۰:۵۵ ۲۳:۱۳
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۳:۱۷ ۰۳:۴۲ ۰۵:۵۸ ۱۳:۴۰ ۱۷:۴۰ ۲۰:۵۷ ۲۳:۱۶
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۳:۱۳ ۰۳:۳۹ ۰۵:۵۷ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۱ ۲۰:۵۸ ۲۳:۱۹
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۳:۰۹ ۰۳:۳۵ ۰۵:۵۵ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۰ ۲۳:۲۲
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۳:۰۵ ۰۳:۳۲ ۰۵:۵۳ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۲ ۲۱:۰۲ ۲۳:۲۵
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۳:۰۱ ۰۳:۲۸ ۰۵:۵۱ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۳ ۲۳:۲۸
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۵۷ ۰۳:۲۴ ۰۵:۴۹ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۵ ۲۳:۳۱
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۵۳ ۰۳:۲۱ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۶ ۲۳:۳۵
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۴۹ ۰۳:۱۷ ۰۵:۴۵ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۵ ۲۱:۰۸ ۲۳:۳۸
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۴۴ ۰۳:۱۳ ۰۵:۴۴ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۰ ۲۳:۴۱
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۴۰ ۰۳:۰۹ ۰۵:۴۲ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۱ ۲۳:۴۵
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۳۵ ۰۳:۰۵ ۰۵:۴۰ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۳ ۲۳:۴۸
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۲:۳۰ ۰۳:۰۱ ۰۵:۳۹ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۴ ۲۳:۵۲
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۲:۲۵ ۰۲:۵۷ ۰۵:۳۷ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۶ ۲۳:۵۵
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۲:۱۹ ۰۲:۵۲ ۰۵:۳۵ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۷ ۲۳:۵۹
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه ۰۲:۱۳ ۰۲:۴۸ ۰۵:۳۴ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۹ ۲۱:۱۹ ۰۰:۰۳
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه ۰۲:۰۷ ۰۲:۴۳ ۰۵:۳۲ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۱ ۰۰:۰۷
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۸ ۰۵:۳۱ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۲ ۰۰:۱۱
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۵۲ ۰۲:۳۳ ۰۵:۲۹ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۴ ۰۰:۱۵
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه ۰۱:۴۲ ۰۲:۲۸ ۰۵:۲۸ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۵ ۰۰:۱۹
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه ۰۱:۲۶ ۰۲:۲۲ ۰۵:۲۶ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۶
*۰۰:۱۹
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۶
*۰۲:۲۲
۰۵:۲۵ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۸
*۰۰:۱۹
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۶
*۰۲:۲۲
۰۵:۲۴ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۹
*۰۰:۱۹
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۶
*۰۲:۲۲
۰۵:۲۲ ۱۳:۳۹ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۱
*۰۰:۱۹
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۶
*۰۲:۲۲
۰۵:۲۱ ۱۳:۳۹ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۲
*۰۰:۱۹
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۶
*۰۲:۲۲
۰۵:۲۰ ۱۳:۳۹ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۴
*۰۰:۱۹
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۶
*۰۲:۲۲
۰۵:۱۸ ۱۳:۳۹ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۵
*۰۰:۱۹
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۶
*۰۲:۲۲
۰۵:۱۷ ۱۳:۳۹ ۱۷:۵۶ ۲۱:۳۶
*۰۰:۱۹
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۱
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد