زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
STEWART سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۴۲ ۰۳:۱۶ ۰۶:۰۱ ۱۳:۵۴ ۱۷:۵۴ ۲۱:۱۸ ۰۰:۰۴
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۳۵ ۰۳:۱۱ ۰۵:۵۸ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۵ ۲۱:۲۰ ۰۰:۰۹
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۲۷ ۰۳:۰۵ ۰۵:۵۶ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۶ ۲۱:۲۲ ۰۰:۱۴
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۱۹ ۰۲:۵۹ ۰۵:۵۴ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۷ ۲۱:۲۴ ۰۰:۱۹
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۰۹ ۰۲:۵۲ ۰۵:۵۱ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۸ ۲۱:۲۶ ۰۰:۲۴
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۱:۵۷ ۰۲:۴۵ ۰۵:۴۹ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۹ ۲۱:۲۸ ۰۰:۳۰
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۱:۳۹ ۰۲:۳۷ ۰۵:۴۷ ۱۳:۵۳ ۱۸:۰۰ ۲۱:۳۰
*۰۰:۳۰
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۴۵ ۱۳:۵۳ ۱۸:۰۱ ۲۱:۳۲
*۰۰:۳۰
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۴۳ ۱۳:۵۳ ۱۸:۰۱ ۲۱:۳۴
*۰۰:۳۰
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۴۰ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۲ ۲۱:۳۵
*۰۰:۳۰
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۳۸ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۳ ۲۱:۳۷
*۰۰:۳۰
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۳۶ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۴ ۲۱:۳۹
*۰۰:۳۰
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۳۴ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۵ ۲۱:۴۱
*۰۰:۳۰
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۳۲ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۵ ۲۱:۴۳
*۰۰:۳۰
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۳۰ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۶ ۲۱:۴۵
*۰۰:۳۰
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۲۸ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۷ ۲۱:۴۷
*۰۰:۳۰
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۲۶ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۸ ۲۱:۴۹
*۰۰:۳۰
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۲۴ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۹ ۲۱:۵۱
*۰۰:۳۰
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۲۲ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۹ ۲۱:۵۳
*۰۰:۳۰
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۲۰ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۰ ۲۱:۵۴
*۰۰:۳۰
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۱۹ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۱ ۲۱:۵۶
*۰۰:۳۰
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۱۷ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۲ ۲۱:۵۸
*۰۰:۳۰
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۱۵ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۲ ۲۲:۰۰
*۰۰:۳۰
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۱۳ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۳ ۲۲:۰۲
*۰۰:۳۰
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۱۲ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۴ ۲۲:۰۳
*۰۰:۳۰
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۱۰ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۴ ۲۲:۰۵
*۰۰:۳۰
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۰۸ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۵ ۲۲:۰۷
*۰۰:۳۰
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۰۷ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۶ ۲۲:۰۸
*۰۰:۳۰
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۰۵ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۶ ۲۲:۱۰
*۰۰:۳۰
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۳۷
۰۵:۰۴ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۷ ۲۲:۱۲
*۰۰:۳۰
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۱۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد