زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
WİNNİPEG سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۴۴ ۰۴:۰۶ ۰۶:۰۹ ۱۳:۳۹ ۱۷:۳۵ ۲۰:۴۶ ۲۲:۵۲
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۴۱ ۰۴:۰۳ ۰۶:۰۷ ۱۳:۳۹ ۱۷:۳۶ ۲۰:۴۷ ۲۲:۵۵
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۳۸ ۰۴:۰۰ ۰۶:۰۶ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۶ ۲۰:۴۹ ۲۲:۵۷
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۳:۳۵ ۰۳:۵۷ ۰۶:۰۴ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۷ ۲۰:۵۰ ۲۳:۰۰
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۳:۳۱ ۰۳:۵۴ ۰۶:۰۲ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۸ ۲۰:۵۲ ۲۳:۰۲
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۳:۲۸ ۰۳:۵۱ ۰۶:۰۰ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۸ ۲۰:۵۳ ۲۳:۰۵
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۳:۲۵ ۰۳:۴۸ ۰۵:۵۸ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۹ ۲۰:۵۵ ۲۳:۰۸
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۳:۲۱ ۰۳:۴۵ ۰۵:۵۷ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۰ ۲۰:۵۶ ۲۳:۱۰
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۳:۱۸ ۰۳:۴۲ ۰۵:۵۵ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۰ ۲۰:۵۸ ۲۳:۱۳
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۳:۱۵ ۰۳:۳۹ ۰۵:۵۳ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۱ ۲۰:۵۹ ۲۳:۱۶
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۳:۱۱ ۰۳:۳۶ ۰۵:۵۲ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۱ ۲۳:۱۹
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۳:۰۸ ۰۳:۳۳ ۰۵:۵۰ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۲ ۲۱:۰۲ ۲۳:۲۱
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۳۰ ۰۵:۴۸ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۲ ۲۱:۰۴ ۲۳:۲۴
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۳:۰۱ ۰۳:۲۶ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۵ ۲۳:۲۷
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۲:۵۷ ۰۳:۲۳ ۰۵:۴۵ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۷ ۲۳:۳۰
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۲:۵۴ ۰۳:۲۰ ۰۵:۴۴ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۸ ۲۳:۳۳
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۲:۵۰ ۰۳:۱۷ ۰۵:۴۲ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۰ ۲۳:۳۶
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه ۰۲:۴۶ ۰۳:۱۳ ۰۵:۴۱ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۱ ۲۳:۳۹
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه ۰۲:۴۲ ۰۳:۱۰ ۰۵:۳۹ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۳ ۲۳:۴۲
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۳۸ ۰۳:۰۷ ۰۵:۳۸ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۴ ۲۳:۴۵
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۳۴ ۰۳:۰۳ ۰۵:۳۶ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۵ ۲۳:۴۸
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه ۰۲:۳۰ ۰۳:۰۰ ۰۵:۳۵ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۷ ۲۳:۵۱
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه ۰۲:۲۶ ۰۲:۵۶ ۰۵:۳۴ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۸ ۲۳:۵۴
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه ۰۲:۲۱ ۰۲:۵۳ ۰۵:۳۲ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۹ ۲۱:۱۹ ۲۳:۵۷
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه ۰۲:۱۷ ۰۲:۴۹ ۰۵:۳۱ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۱ ۰۰:۰۰
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه ۰۲:۱۲ ۰۲:۴۵ ۰۵:۳۰ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۲ ۰۰:۰۳
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۰۷ ۰۲:۴۲ ۰۵:۲۹ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۳ ۰۰:۰۷
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۰۱ ۰۲:۳۸ ۰۵:۲۸ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۵ ۰۰:۱۰
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه ۰۱:۵۵ ۰۲:۳۴ ۰۵:۲۶ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۶ ۰۰:۱۳
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه ۰۱:۴۸ ۰۲:۳۰ ۰۵:۲۵ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۷ ۰۰:۱۶
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد