زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
KİSPİOX سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۴۳ ۰۳:۱۶ ۰۵:۵۴ ۱۳:۴۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۶ ۲۳:۴۷
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۳۷ ۰۳:۱۱ ۰۵:۵۱ ۱۳:۴۴ ۱۷:۴۵ ۲۱:۰۸ ۲۳:۵۱
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۳۱ ۰۳:۰۵ ۰۵:۴۹ ۱۳:۴۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۰ ۲۳:۵۵
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۲۴ ۰۳:۰۰ ۰۵:۴۷ ۱۳:۴۴ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۲ ۰۰:۰۰
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۱۷ ۰۲:۵۴ ۰۵:۴۵ ۱۳:۴۳ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۴ ۰۰:۰۵
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۰۹ ۰۲:۴۸ ۰۵:۴۳ ۱۳:۴۳ ۱۷:۴۹ ۲۱:۱۶ ۰۰:۱۰
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۱:۵۹ ۰۲:۴۲ ۰۵:۴۰ ۱۳:۴۳ ۱۷:۴۹ ۲۱:۱۸ ۰۰:۱۵
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۱:۴۷ ۰۲:۳۵ ۰۵:۳۸ ۱۳:۴۳ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۰ ۰۰:۲۱
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۱:۲۹ ۰۲:۲۷ ۰۵:۳۶ ۱۳:۴۳ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۲
*۰۰:۲۱
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۳۴ ۱۳:۴۳ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۳
*۰۰:۲۱
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۳۲ ۱۳:۴۳ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۵
*۰۰:۲۱
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۳۰ ۱۳:۴۳ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۷
*۰۰:۲۱
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۲۸ ۱۳:۴۳ ۱۷:۵۴ ۲۱:۲۹
*۰۰:۲۱
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۲۶ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۱
*۰۰:۲۱
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۲۴ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۶ ۲۱:۳۳
*۰۰:۲۱
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۲۲ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۷ ۲۱:۳۵
*۰۰:۲۱
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۲۰ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۷ ۲۱:۳۶
*۰۰:۲۱
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۱۸ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۸ ۲۱:۳۸
*۰۰:۲۱
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۱۶ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۹ ۲۱:۴۰
*۰۰:۲۱
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۱۵ ۱۳:۴۲ ۱۸:۰۰ ۲۱:۴۲
*۰۰:۲۱
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۱۳ ۱۳:۴۲ ۱۸:۰۰ ۲۱:۴۴
*۰۰:۲۱
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۱۱ ۱۳:۴۲ ۱۸:۰۱ ۲۱:۴۵
*۰۰:۲۱
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۰۹ ۱۳:۴۲ ۱۸:۰۲ ۲۱:۴۷
*۰۰:۲۱
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۰۸ ۱۳:۴۲ ۱۸:۰۲ ۲۱:۴۹
*۰۰:۲۱
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۰۶ ۱۳:۴۲ ۱۸:۰۳ ۲۱:۵۰
*۰۰:۲۱
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۰۴ ۱۳:۴۲ ۱۸:۰۴ ۲۱:۵۲
*۰۰:۲۱
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۰۳ ۱۳:۴۳ ۱۸:۰۴ ۲۱:۵۴
*۰۰:۲۱
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۰۱ ۱۳:۴۳ ۱۸:۰۵ ۲۱:۵۵
*۰۰:۲۱
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۵:۰۰ ۱۳:۴۳ ۱۸:۰۶ ۲۱:۵۷
*۰۰:۲۱
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۲۷
۰۴:۵۹ ۱۳:۴۳ ۱۸:۰۶ ۲۱:۵۹
*۰۰:۲۱
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۱۱
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد