زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
SULLİVAN BAY سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۳۴ ۰۳:۵۸ ۰۶:۰۵ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۵ ۲۰:۴۸ ۲۲:۵۹
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۳۱ ۰۳:۵۴ ۰۶:۰۳ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۶ ۲۰:۴۹ ۲۳:۰۱
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۲۷ ۰۳:۵۱ ۰۶:۰۱ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۶ ۲۰:۵۱ ۲۳:۰۴
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۳:۲۴ ۰۳:۴۸ ۰۵:۵۹ ۱۳:۳۷ ۱۷:۳۷ ۲۰:۵۲ ۲۳:۰۷
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۳:۲۰ ۰۳:۴۵ ۰۵:۵۷ ۱۳:۳۷ ۱۷:۳۸ ۲۰:۵۴ ۲۳:۱۰
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۳:۱۷ ۰۳:۴۱ ۰۵:۵۶ ۱۳:۳۷ ۱۷:۳۸ ۲۰:۵۵ ۲۳:۱۲
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۳:۱۳ ۰۳:۳۸ ۰۵:۵۴ ۱۳:۳۷ ۱۷:۳۹ ۲۰:۵۷ ۲۳:۱۵
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۳:۰۹ ۰۳:۳۵ ۰۵:۵۲ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۰ ۲۰:۵۹ ۲۳:۱۸
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۳:۰۶ ۰۳:۳۱ ۰۵:۵۰ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۰ ۲۳:۲۱
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۳:۰۲ ۰۳:۲۸ ۰۵:۴۸ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۲ ۲۳:۲۴
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۵۸ ۰۳:۲۴ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۲ ۲۱:۰۳ ۲۳:۲۷
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۵۴ ۰۳:۲۱ ۰۵:۴۵ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۲ ۲۱:۰۵ ۲۳:۳۰
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۵۰ ۰۳:۱۷ ۰۵:۴۳ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۶ ۲۳:۳۳
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۴۶ ۰۳:۱۴ ۰۵:۴۲ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۸ ۲۳:۳۷
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۲:۴۲ ۰۳:۱۰ ۰۵:۴۰ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۹ ۲۳:۴۰
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۲:۳۸ ۰۳:۰۶ ۰۵:۳۸ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۱ ۲۳:۴۳
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۲:۳۳ ۰۳:۰۳ ۰۵:۳۷ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۲ ۲۳:۴۶
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه ۰۲:۲۹ ۰۲:۵۹ ۰۵:۳۵ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۴ ۲۳:۵۰
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه ۰۲:۲۴ ۰۲:۵۵ ۰۵:۳۴ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۵ ۲۳:۵۳
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۱۹ ۰۲:۵۱ ۰۵:۳۲ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۷ ۲۳:۵۷
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۱۳ ۰۲:۴۷ ۰۵:۳۱ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۸ ۰۰:۰۰
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه ۰۲:۰۸ ۰۲:۴۳ ۰۵:۳۰ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۰ ۰۰:۰۴
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه ۰۲:۰۱ ۰۲:۳۸ ۰۵:۲۸ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۱ ۰۰:۰۷
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه ۰۱:۵۵ ۰۲:۳۴ ۰۵:۲۷ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۲ ۰۰:۱۱
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه ۰۱:۴۷ ۰۲:۲۹ ۰۵:۲۶ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۴ ۰۰:۱۵
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه ۰۱:۳۶ ۰۲:۲۴ ۰۵:۲۴ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۵ ۰۰:۱۹
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۱۸ ۰۲:۱۹ ۰۵:۲۳ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۷
*۰۰:۱۹
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۹
۰۵:۲۲ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۸
*۰۰:۱۹
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۹
۰۵:۲۱ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۹
*۰۰:۱۹
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۹
۰۵:۲۰ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۰
*۰۰:۱۹
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۱
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد