زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
DOİG RİVER سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۱:۵۰ ۰۲:۲۸ ۰۵:۲۰ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۲ ۲۳:۳۶
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۱:۴۱ ۰۲:۲۲ ۰۵:۱۸ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۴ ۲۳:۴۱
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۳۲ ۰۲:۱۵ ۰۵:۱۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۹ ۲۰:۴۶ ۲۳:۴۶
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۱۹ ۰۲:۰۸ ۰۵:۱۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۰ ۲۰:۴۸ ۲۳:۵۲
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۱:۰۰ ۰۱:۵۹ ۰۵:۱۱ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۱ ۲۰:۵۰
*۲۳:۵۲
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۵:۰۸ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۲ ۲۰:۵۳
*۲۳:۵۲
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۵:۰۶ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۳ ۲۰:۵۵
*۲۳:۵۲
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۵:۰۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۷
*۲۳:۵۲
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۵:۰۲ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۹
*۲۳:۵۲
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۵۹ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۵ ۲۱:۰۱
*۲۳:۵۲
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۵۷ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۶ ۲۱:۰۳
*۲۳:۵۲
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۵۵ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۷ ۲۱:۰۵
*۲۳:۵۲
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۵۳ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۷
*۲۳:۵۲
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۵۱ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۹
*۲۳:۵۲
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۴۹ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۰ ۲۱:۱۱
*۲۳:۵۲
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۴۷ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۰ ۲۱:۱۳
*۲۳:۵۲
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۴۵ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۱ ۲۱:۱۴
*۲۳:۵۲
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۴۳ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۶
*۲۳:۵۲
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۴۱ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۸
*۲۳:۵۲
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۳۹ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۴ ۲۱:۲۰
*۲۳:۵۲
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۳۷ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۴ ۲۱:۲۲
*۲۳:۵۲
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۳۵ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۴
*۲۳:۵۲
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۳۳ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۶
*۲۳:۵۲
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۳۱ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۸
*۲۳:۵۲
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۳۰ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۹
*۲۳:۵۲
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۲۸ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۸ ۲۱:۳۱
*۲۳:۵۲
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۲۶ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۳
*۲۳:۵۲
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۲۵ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۵
*۲۳:۵۲
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۲۳ ۱۳:۱۵ ۱۷:۴۰ ۲۱:۳۶
*۲۳:۵۲
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۹
۰۴:۲۲ ۱۳:۱۵ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۸
*۲۳:۵۲
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۳۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد