زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
GROUNDBİRCH سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۰۹ ۰۲:۴۳ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۱ ۲۳:۲۵
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۰۲ ۰۲:۳۷ ۰۵:۲۳ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۹ ۲۰:۴۳ ۲۳:۳۰
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۵۵ ۰۲:۳۱ ۰۵:۲۰ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۰ ۲۰:۴۵ ۲۳:۳۵
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۴۷ ۰۲:۲۵ ۰۵:۱۸ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۱ ۲۰:۴۷ ۲۳:۴۰
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۱:۳۸ ۰۲:۱۹ ۰۵:۱۶ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۱ ۲۰:۴۹ ۲۳:۴۵
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۱:۲۸ ۰۲:۱۲ ۰۵:۱۴ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۲ ۲۰:۵۱ ۲۳:۵۰
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۱:۱۴ ۰۲:۰۵ ۰۵:۱۱ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۳ ۲۰:۵۳
*۲۳:۵۰
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۵:۰۹ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۴
*۲۳:۵۰
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۵:۰۷ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۶
*۲۳:۵۰
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۵:۰۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۸
*۲۳:۵۰
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۵:۰۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۶ ۲۱:۰۰
*۲۳:۵۰
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۵:۰۱ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۷ ۲۱:۰۲
*۲۳:۵۰
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۵۹ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۴
*۲۳:۵۰
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۵۷ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۶
*۲۳:۵۰
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۵۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۸
*۲۳:۵۰
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۵۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۰ ۲۱:۱۰
*۲۳:۵۰
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۵۱ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۱ ۲۱:۱۲
*۲۳:۵۰
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۴۹ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۴
*۲۳:۵۰
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۴۷ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۵
*۲۳:۵۰
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۴۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۷
*۲۳:۵۰
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۴۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۹
*۲۳:۵۰
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۴۲ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۱
*۲۳:۵۰
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۴۰ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۳
*۲۳:۵۰
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۳۸ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۴
*۲۳:۵۰
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۳۶ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۶
*۲۳:۵۰
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۳۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۸
*۲۳:۵۰
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۳۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۹
*۲۳:۵۰
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۳۲ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۱
*۲۳:۵۰
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۳۰ ۱۳:۱۶ ۱۷:۴۰ ۲۱:۳۳
*۲۳:۵۰
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۵
۰۴:۲۹ ۱۳:۱۶ ۱۷:۴۰ ۲۱:۳۴
*۲۳:۵۰
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۲
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد