زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
GUNDY سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۰۸ ۰۲:۴۱ ۰۵:۲۲ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۴ ۲۰:۳۶ ۲۳:۱۹
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۰۲ ۰۲:۳۶ ۰۵:۲۰ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۵ ۲۰:۳۸ ۲۳:۲۴
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۵۵ ۰۲:۳۱ ۰۵:۱۷ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۰ ۲۳:۲۸
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۴۸ ۰۲:۲۵ ۰۵:۱۵ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۲ ۲۳:۳۳
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۱:۴۰ ۰۲:۱۹ ۰۵:۱۳ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۴ ۲۳:۳۸
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۱:۳۰ ۰۲:۱۲ ۰۵:۱۱ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۶ ۲۳:۴۳
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۱:۱۹ ۰۲:۰۵ ۰۵:۰۹ ۱۳:۱۳ ۱۷:۱۹ ۲۰:۴۸ ۲۳:۴۹
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۱:۰۳ ۰۱:۵۸ ۰۵:۰۶ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۰ ۲۰:۵۰
*۲۳:۴۹
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۵:۰۴ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۱ ۲۰:۵۲
*۲۳:۴۹
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۵:۰۲ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۲ ۲۰:۵۴
*۲۳:۴۹
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۵:۰۰ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۲ ۲۰:۵۶
*۲۳:۴۹
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۵۸ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۳ ۲۰:۵۸
*۲۳:۴۹
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۵۶ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۴ ۲۱:۰۰
*۲۳:۴۹
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۵۴ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۵ ۲۱:۰۱
*۲۳:۴۹
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۵۲ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۶ ۲۱:۰۳
*۲۳:۴۹
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۵۰ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۶ ۲۱:۰۵
*۲۳:۴۹
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۴۸ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۷ ۲۱:۰۷
*۲۳:۴۹
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۴۶ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۹
*۲۳:۴۹
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۴۴ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۹ ۲۱:۱۱
*۲۳:۴۹
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۴۲ ۱۳:۱۲ ۱۷:۲۹ ۲۱:۱۳
*۲۳:۴۹
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۴۱ ۱۳:۱۲ ۱۷:۳۰ ۲۱:۱۴
*۲۳:۴۹
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۳۹ ۱۳:۱۲ ۱۷:۳۱ ۲۱:۱۶
*۲۳:۴۹
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۳۷ ۱۳:۱۲ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۸
*۲۳:۴۹
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۳۵ ۱۳:۱۲ ۱۷:۳۲ ۲۱:۲۰
*۲۳:۴۹
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۳۴ ۱۳:۱۲ ۱۷:۳۳ ۲۱:۲۱
*۲۳:۴۹
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۳۲ ۱۳:۱۲ ۱۷:۳۴ ۲۱:۲۳
*۲۳:۴۹
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۳۱ ۱۳:۱۲ ۱۷:۳۴ ۲۱:۲۵
*۲۳:۴۹
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۲۹ ۱۳:۱۲ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۶
*۲۳:۴۹
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۲۸ ۱۳:۱۲ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۸
*۲۳:۴۹
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۳
*۰۱:۵۸
۰۴:۲۶ ۱۳:۱۲ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۹
*۲۳:۴۹
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۳۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد