زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
SKANNİ CHİEF سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۱:۴۰ ۰۲:۲۴ ۰۵:۲۶ ۱۳:۲۶ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۴ ۲۳:۵۶
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۱:۲۷ ۰۲:۱۷ ۰۵:۲۴ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۸ ۲۰:۵۶ ۰۰:۰۲
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۰۶ ۰۲:۰۸ ۰۵:۲۱ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۹ ۲۰:۵۸
*۰۰:۰۲
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۵:۱۹ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۰
*۰۰:۰۲
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۵:۱۶ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۲
*۰۰:۰۲
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۵:۱۴ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۲ ۲۱:۰۵
*۰۰:۰۲
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۵:۱۲ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۳ ۲۱:۰۷
*۰۰:۰۲
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۵:۰۹ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۴ ۲۱:۰۹
*۰۰:۰۲
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۵:۰۷ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۱
*۰۰:۰۲
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۵:۰۵ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۶ ۲۱:۱۳
*۰۰:۰۲
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۵:۰۲ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۶ ۲۱:۱۵
*۰۰:۰۲
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۵:۰۰ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۷ ۲۱:۱۷
*۰۰:۰۲
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۵۸ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۸ ۲۱:۱۹
*۰۰:۰۲
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۵۶ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۹ ۲۱:۲۱
*۰۰:۰۲
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۵۴ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۰ ۲۱:۲۳
*۰۰:۰۲
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۵۲ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۱ ۲۱:۲۵
*۰۰:۰۲
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۵۰ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۲ ۲۱:۲۷
*۰۰:۰۲
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۴۷ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۲ ۲۱:۲۹
*۰۰:۰۲
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۴۵ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۳ ۲۱:۳۱
*۰۰:۰۲
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۴۳ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۳۳
*۰۰:۰۲
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۴۲ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۵ ۲۱:۳۵
*۰۰:۰۲
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۴۰ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۳۷
*۰۰:۰۲
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۳۸ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۳۹
*۰۰:۰۲
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۳۶ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۷ ۲۱:۴۱
*۰۰:۰۲
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۳۴ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۸ ۲۱:۴۳
*۰۰:۰۲
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۳۲ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۹ ۲۱:۴۵
*۰۰:۰۲
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۳۱ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۹ ۲۱:۴۶
*۰۰:۰۲
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۲۹ ۱۳:۲۴ ۱۷:۵۰ ۲۱:۴۸
*۰۰:۰۲
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۲۷ ۱۳:۲۴ ۱۷:۵۱ ۲۱:۵۰
*۰۰:۰۲
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۸
۰۴:۲۶ ۱۳:۲۴ ۱۷:۵۱ ۲۱:۵۲
*۰۰:۰۲
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۴
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد