Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۱۶ مارت ۱۴۳۶ قاسم: ۱۴۳
۵ شعبان ۱۴۴۱

۲۹ مارچ (مارس) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۰
حمل
فروردین
۱۳۹۹
یکشنبه
۱۰ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۵۶

هر آنگاه كه خدای عزّ وجلّ به بنده ای خیری خواهد سه چیز بدهد اول فقه در دین و زهد در دنیا و بینا گرداند او را بعیب او.

(حدیث شریف)

سبز شدن درختان

زمان آمدن پرندگان - زیاد شدن فعالیت حشرات