Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۱۳ مایس ۱۴۳۶ خضر: ۲۱
۳ شوال ۱۴۴۱

۲۶ می (مه) سال ۲۰۲۰ میلادی
۶
جوزا
خرداد
۱۳۹۹
سه شنبه
۶۸ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۹۸

كمال تقوی درانست كه دوست داری از برای برادر مسلمان بیش ازانكه دوست داری از برای نفس خود.

(شیخ جنید رحمة الله)

سومین روز عید فطر

وفات سلطان بایزید خان ثانی ۱۵۱۲ میلادی -پایان بادهای بهاری