Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۷ حزیران ۱۴۳۶ خضر: ۶۶
۱۹ ذی القعده ۱۴۴۱

۱۰ جولای (ژوئیه) سال ۲۰۲۰ میلادی
۲۰
سرطان
تیر
۱۳۹۹
جمعه
۱۱۳ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۵۳

هیچ خانه نباشد كه در وی دختران باشند الا آنكه در هر روزی دوازده رحمت از آسمان فرود آید بدان خانه و منقطع نشود زیارت ملائكه ازان خانه.

(حدیث شریف)

روز جهانی حقوقدانان

فرستاده شدن TÜRKSAT-1C به فضا ۱۹۹۶ میلادی