Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۹ رومی: ۱۷ ایلول ۱۴۳۶ خضر: ۱۴۸
۱۳ صفر ۱۴۴۲

۳۰ سپتمبر (سپتامبر) سال ۲۰۲۰ میلادی
۹
میزان
مهر
۱۳۹۹
چهارشنبه
۱۹۵ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۷۱

ای انسان! این روزها خواهند آمد و خواهند رفت و خیلی از آنها گذشت پس تا حد ممكن ارزش روزهای مانده را بدان.

(سوفیان سوری رحمة الله تعالی علیه)

اوروچ رئیس اردوی صلیبی را در الجزایر شكست داد ۱۵۶۶ میلادی

به تخت برآمدن سلطان سلیمان خان ثانی ۱۵۶۶ میلادی